Prostimen - suplement diety

Badania

  • Badanie DRE, czyli badanie per rectum – badanie palcem przez odbytnicę. Służy ono ocenie struktury, spoistości oraz wielkości gruczołu krokowego. Lekarz wykonuje badanie w rękawiczkach i z wykorzystaniem żelu zapewniającego lepszy poślizg oraz znieczulenie. Jest to bardzo ważne badanie, które dostarcza lekarzowi wielu istotnych informacji. Chociaż badanie to budzi zazwyczaj wiele obaw u pacjentów, bądź spokojny – badanie DRE jest szybkie oraz bezbolesne.


     
  • USG – jest podstawowym badaniem obrazowym w diagnostyce chorób układu moczowego. Badanie jest bezbolesne i służy do dokonania pomiaru gruczołu krokowego. Lekarz wylicza objętość stercza, co jest później istotnym kryterium dla dalszego leczenia.


     
  • Uroflowmetria jest nieinwazyjnym badaniem, za pomocą którego można ocenić przepływ moczu przez cewkę moczową. Badanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem urządzenia nazywanego uroflowmetrem, które analizuje przepływ moczu przez cewkę moczową w jednostce czasu. Umożliwia to określenie wielu obiektywnych mierników mikcji, z których najważniejszym jest Qmax – maksymalny przepływ cewkowy. W warunkach prawidłowych u mężczyzn wynosi on >15 ml/s.